הרצאות ותקצירים

9:15 – 14:00

חלק ראשון: תלמידים, מורים ומנהלים – משתפים בחוויות – Tec4School

מושב מספר 1. ילדי TEC מארחים

תקציר: ברכות: שבי גוברין, ראש בית הספר ללימודי תעודה, מכללת סמינר הקיבוצים

מושב מספר 2. משחקים ברשת

תקציר: חידון גיאוגרפי מקוון לכל ילדי Tec4Schools

מושבים 3, 4, 5. ילדי TEC4Schools מציגים תוצרים

תקציר: הצגת תוצרים שיתופיים של התלמידים מפעילותם בתוכנית

מושב 6. משחקים ברשת

תקציר: חידון גיאוגרפי מקוון לכל ילדי TEC4Schools

מושב 7. מנהלי בתי ספר משתפים בחוויות ובתובנות

תקציר: בתוכנית TEC4Schools משתתפים כ-100 בתי ספר מכל המגזרים. במפגש זה ישתפו המנהלים בתובנות ובהמלצות להמשך.

14:00-18:00

חלק שני: מדיניות ותכניות – חיים משותפים והעידן הדיגיטלי

מושב 8. מדיניות בחינוך לחיים משותפים

תקציר: המושב, בהשתתפות אנשי חינוך מובילים, יעסוק בגישות ובתפיסות פדגוגיות שונות בחינוך לחיים משותפים בישראל, ההבדלים בין התפיסות הללו והדרכים השונות שבהן מיושמת המדיניות לחינוך רב-תרבותי במאה ה-21.

 • פרופ' אייל נוה – לימודי היסטוריה במציאות רב-תרבותית חייבים להתנהל כדיאלוג בין תרבויות ולא כנרטיב מונוליטי אחיד. ואולם משימה זו מאתגרת את ההיבט האפיסטמולוגי של הדיסציפלינה, את המעמד שלה כבונה זהות משותפת ואת משמעותה הפוליטית כסיפור מוסכם ומאושר על ידי מוסדות המדינה. בהצגה אנסה להציע מודל רב נרטיבי כדרך להתמודד עם אתגרים אלה.
 • ד"ר נוהאד עלי – ההרצאה תנסה להתמודד עם שלוש שאלות מרכזיות שמעסיקות סוציולוגים, אנשי חינוך , אנשי מדעי מדינה ופילוסופים
  1. האם ישראל היא חברה רב תרבותית?
  2. האם החינוך בישראל הוא חינוך רב תרבותי?
  3. האם ישנה מדיניות ברורה אודות רב תרבותיות בישראל והאם ישראל היא מקרה מיוחד של רב תרבותיות?
  בתשובה לשאלה הראשונה ננסה להבחין בין שלוש רמות של מושגים: ריבוי תרבויות, פלורליזם תרבותי ורב תרבותיות. נדיון כאן ננסה למקם את ישראל לאור צמתים הסטוריים בהתפתחותה של ישראל.
  בתשובה לשאלה השניה ננסה לבדוק את מטרות החינוך בישראל לאור הרב תרבותיות ואיך זה בא לידי ביטוי בתוכניות הלימוד באזרחות ובספרות לערבים כדוגמה
  בתשובה לשאלה השלישית ננסה להעמיק בשאלה, האם מדיניות או גחמות של שרי חינוך והצעות חוק וחוקים שנחקקו לאחרונה
 • ד"ר מרסלו וקסלר – ההצגה תנסה לתת כלים מעשיים להתמודדות עם תהליכי הדרה, חרם, אפליה וגזענות בתוך הכיתה. ואיך להוביל את הילדים להבנת היתרונות של הסולידריות

מושב 9. חיים משותפים בישראל – פרויקטים שיתופיים במשרד החינוך

תקציר:

 • אדלה ריימר ורנייה עיסא

In honor of Israel 70, national English counselors Rania Essa and Adele Raemer are lead teachers in a program for students from schools from the Arab and Jewish sectors, where they work collaboratively on a project in English on the topic of space, backed by SpaceIL and Google.

 • מירה מונייר – גישת הלימוד המשותף נועדה לפתח שותפות מעמיקה וארוכת טווח בין בתי ספר עבריים וערביים, באמצעות התמקדות בעבודה משותפת בתחומי הדעת. בלב הלימוד המשותף נמצאת עבודת צוות של שני בתי ספר או יותר מקהילות שונות, שמטרתה לספק יתרונות חינוכיים ללומדים, לקדם שימוש יעיל במשאבים, וכן לקדם מטרות חברתיות של שוויון הזדמנויות ושוויון בין זהויות, כבוד לגיוון ושותפות. הלימוד המשותף נועד לתת מענה לצורך לשמר ולהנחיל באמצעות החינוך זהויות קהילתיות, ועם זאת לטפח ערכים משותפים במטרה להוביל לשגשוג כלכלי, ללכידות חברתית וליתר יציבות של הדמוקרטיה הישראלית.

מושב 10. Collaborative Learning in a Global World

תקציר:

The 21st century has brought about changes in every aspect of life through ubiquitous technology and Internet-based social media. International work-teams have become a daily reality. Importantly, these global changes in work practices have only begun to have an impact on education. In this session we will discuss international collaboration in education.

מושב 11. International projects

תקציר:

This session will include International projects that aim at connecting between students around the globe.

18:00 – 21:00

חלק שלישי: מרצים, סטודנטים וסביבות מתקדמות

מושב 12. פלטפורמות מקוונות לפיתוח שיתופיות

תקציר: המושב עוסק בערוצים החדשים ובמגוון האפשרויות שמציעה טכנולוגיה דיגיטלית חדשנית בתחום החינוך, לקידום שיח רב-תרבותי. יוצגו כמה פלטפורמות דיגיטליות מקוונות שבהן מופעלות תוכניות ויוזמות חינוכיות שיתופית, כולל פייסבוק, Tec island, minecraft ועוד.

 • ג'רמי פינקלשטיין – A look at building virtual environments for educational purposes
 • עביר מחמוד וותד – מוקים (MOOCs) הם קורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים, המיועדים לשמש מספר רב של לומדים מכל מקום בעולם ובכל זמן. הם מאפשרים גישה ללא עלות לחומרי למידה באיכות גבוהה שניתנים על ידי מרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם. בהצגה נתמקד בתפקידם של קורסים אלו בקידום למידה רב-תרבותית רב-תחומית בין משתתפים מכל העולם.

 מושב 13. עולמות וירטואליים ללמידה שיתופית

תקציר: סטודנטים מהקורס "סביבות הוראה מתקדמות" דנים ברב-תרבותיות דרך עולמות וירטואליים, ולומדים מניסיונם של אנשי חינוך שהתנסו בלמידה אינטראקטיבית בעולמות וירטואליים.

 • קול הסטודנט: על למידה בין-מכללתית בסביבה רב-תרבותית
  מהפרט לקהילה – סטודנטים הלומדים בקורסים האקדמיים של טק דנים בלמידה המקוונת בקהילת סטודנטים מתרבויות שונות. במושב יעלו הסטודנטים רעיונות לקידום שיתופיות בין הגורמים השונים – סטודנטים, מרצי המכללות, מנחי קבוצות ומרכזי קורס – ויציעו דרכים התגבר על מכשולי שפה ולמידה משמעותית במפגשים מקוונים א-סינכורניים.

סיור אקולוגי חוצה מדינה
הסיור האקולוגי נעשה במסגרת מכללת הבית של כל סטודנט. במהלך הסיור האקולוגי הסטודנטים מאפיינים את הסביבה האקולוגית שבה ממוקמת המכללה שלהם. בהמשך הסטודנטים חוזרים לקבוצת המעורבות שלהם ובה הם צריכים ליצור ביחד מפה אקולוגית של המאפיינים השונים לאורך מדינת ישראל. במטלה זו באה לידי ביטוי הרמה הגבוהה של שיתופיות ואמון הדדי. הסטודנטים נדרשים לעבוד יחד כדי ליצור תוצר משותף מקורי. איסוף הנתונים העצמאי מתמזג לכדי תוצאה קולקטיבית חדשה.

Dating in Different Cultures

מפגש זה יפתח חלון אל היכרויות ונישואין בתרבויות שונות: כיצד זוגות דתיים וחילונים רואים את מפגשי ההיכרויות. המפגש יתבסס על שתי יצירות ספרותיות: "נערה בשם אפל", מאת חנן א-שיח, ו"מפגשים קרים" מאת יעל אונטרמן. עוד יוצג הסרט "רומנטיקה מסודרת".

 

This session will open a window on dating and marriage in different cultures: How religious and secular couples view dating. This session will be based on two literary pieces: "A Girl Called Apple" by Hanan El Sheikh, and "Cold Dates" by Yael Unterman, in addition to the movie "Arranged Romance".